Prachové častice v ovzduší sú tak malé, že ich nemôžeme vidieť, ale môžeme ich zmerať a zobraziť na mape.

Prachové častice
v ovzduší sú tak malé, že ich nemôžeme
vidieť, ale môžeme
ich zmerať a zobraziť na mape.

Prachové častice v ovzduší sú tak malé,
že ich nemôžeme vidieť, ale môžeme ich
zmerať a zobraziť na mape.

meria.me je tu preto, aby ste bez vysokých nákladov dokázali odmerať kvalitu ovzdušia na mieste kde žijete, pracujete alebo jednoducho tam, kde vám záleží na vzduchu, ktorý dýchate. Zapojte sa do projektu a spoločne dokážeme vytvoriť nie len prachovú mapu Slovenska, ale aj lepšiu krajinu pre nás všetkých. Nemusíte byť vedec, vedieť programovať a rozumieť technike. Stačí, že máte chuť a chcete to vyskúšať.

So zariadením na meranie ovzdušia, ktoré si bez väčšej námahy a nákladov zostrojíte doma podľa návodu na zostavenie, dokážete odmerať:

prašnosť
teplotu
relatívnu vlhkosť
tlak